Ortopedický magazín

feb 18, 2021

Ortopedický magazín je nový projekt, ktorý vznikol začiatkom roka 2021 s cieľom poskytovať čitateľom kvalitné a aktuálne zdravotnícke spravodajstvo s pridanou hodnotou, ktorú tvoria vzdelávacie a informačné materiály špecializované na ortopedickú problematiku. Nakoľko problémy s pohybovým aparátom sa dotýkajú každej generácie a pravdepodobnosť, že počas života sa s nimi stretne každý z nás, sa z roka na rok zvyšuje.

Ortopedický magazín nájdete:
 

Kontakt

+421 918 838 355

Ak sa chcete objednať, volajte v čase od 14:00 do 15:00

ambulancia@ortopon.sk