Koronavírus – oznamy

mar 2, 2021

Vážení klienti,

v zmysle uznesenia vlády SR č. 123 z 28. februára 2021 sa zákaz vychádzania platný od 3. marca 2021 do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19. marca 2021, podľa bodu B.1. nevzťahuje v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. okrem iného ani na:

  1. cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  2. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  3. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

To znamená, že aj počas aktuálne platných obmedzení môžete naďalej navštevovať našu ortopedickú ambulanciu. V prípade záujmu si môžete vopred mailom vyžiadať potvrdenie o návšteve.

Pozor, nezabudnite pritom na povinnosť vyplývajúcu z bodu E. na začiatku uvedeného uznesenia, a to nosiť respirátor FFP2 od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem domácností).

Podmienkou pre vstup do našej ambulancie je, aby ste mali prekryté horné dýchacie cesty (respirátor FFP2), nemali príznaky respiračného ochorenia, nevrátili sa zo zahraničia pred menej ako 4 týždňami, neboli v kontakte s niekým, kto sa vrátil zo zahraničia, resp. bol v kontakte s osobou, u ktorej sa prejavili príznaky akútnej respiračnej infekcie, prípadne ochorenia na Covid 19.

V čakárni a komunikačných priestoroch dodržiavajte od ostatných osôb odstup minimálne 2 m. Počet pacientov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 pacient na 25 m2 podlahovej plochy.

Ďakujeme za ohľaduplnosť.

Kontakt

+421 918 838 355

Ak sa chcete objednať, volajte v čase od 14:00 do 15:00

ambulancia@ortopon.sk